Användarvillkor

Om man besöker White Teams webbplats förpliktar man sig att respektera de följande villkoren. Vi rekommenderar att man läser dessa villkor noggrant, så kan man använda webbplatsen whiteteam.ro på ett riktigt sätt.

PERSONAL CLEANING SRL förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan att meddela det i förväg.

Rättigheter:

Innehållet på webbplatsen whiteteam.ro (bilder, texter, grafiska framställningar, symboler, webbgrafik, skript och andra data) är ägda av PERSONAL CLEANING SRL och dess leverantörer och skydds av upphovslagen.

Om man använder något av de ovannämnda innehållselementen utan företagets PERSONAL CLEANING SRL:s tillåtelse bestraffas enligt de nu gällande lagarna.

Sekretess:

PERSONAL CLEANING SRL kommer att förvalta era personliga uppgifter på ett säkert sätt och bara i det nämnda syftena, genom att respektera Lag nr. 677/2001 angående personuppgifternas behandling och användning, samt Lag nr. 506/2004 angående personuppgifternas behandling och skyddet på medborgarnas privata liv inom kommunikationernas område.

Om du är underårig kan du besöka webbplatsen bara under överinseende av en av dina föräldrar eller av din förmyndare. Föräldrarna eller förmyndaren har rätt att ändra sitt barns uppgifter, att kräva att de ska tas bort och kan förneka eller förbjuda underårigens uppgifters vidare användning eller behandling.

Om SC PERSONAL CLEANING SRL kommer att behöva använda era personliga uppgifter inom kampanjer gjorda med hjälp av dess affärspartner, kommer vi att be er om er explicita tillåtelse.

Externa länkar:

Webbplatsen www.whiteteam.ro kan innehålla reklam i form av text, bild eller video, och som, i sin tur, kan föra användaren till andra webbsidor, som tillhör fysiska eller juridiska tredje parter. I sådana fall har SC PERSONAL CLEANING SRL ingen kontroll över era uppgifter, inklusive era personliga uppgifter, och det kan inte hållas ansvarigt för deras använding av tredje parter, på vilket sätt som helst.

Ansvarsfriskrivning

Alla varumärken som förekommer på vår webbplats nämns bara inom analys och är ingen reklam för märket. All information som finns på webbplatsen visas utan någon garanti, vare sig tydlig eller antydd, till och med de försäljningsgarantier som antyds i ett vist syfte. Det kan hända att den information som finns på webbplatsen kan innehålla tekniska fel eller tryckfel. Därför kan SC PERSONAL CLEANING SRL inte garantera webbplatsens informationens ackuratess.

SC PERSONAL CLEANING SRL ansvarar inte för de skador som förorsakas av felaktig användning av webbplatsinformation eller av innehållsfel.

Den information som finns på den här webbplatsen kan bara användas för personligt bruk. Övrig användning kräver SC PERSONAL CLEANING SRL:s tillåtelse i skriftlig form.

Tvistemål och konflikter:

Lagen förbjuder alla former av svindleri- eller bedrageriförsök som kan skada webbplatsen på något sätt. Missbruk kommer att anmälas till de behöriga myndigheterna.

Om man besöker den här webbplatsen, ska man läsa dessa användarvillkor och respektera dem.

Vi tackar er och önskar er en trevlig vistelse på vår webbplats. Vi hoppas att webbplatsens innehåll ska motsvara era krav.