Tjänster


Den plats där ni stannar längst är en mycket viktig investering.
Behåll den i bra skick genom att beställa WHITE TEAMS tjänster.
Våra tjänster:
- Industriell tjänstgöring
- Rengöring av containrar, moduler och hallar
- Mekanisk rengöring, rensning och polering av hårda ytor
- Civil rengöring
- Rengöring efter renovering eller byggarbete
- Rengöring av mattor och av olika slags golv
- Rengöring av byggnader, inklusive på beställning gjord av ägare- och bostadsrätsföreningar
- Rengöring och underåll av glasfasader
- Byggnadsklättrande för att underhålla fasader och ljusskyltar
- Rengöring under utställningar, handelsmässor och andra evenemang
- Rengöring av grönområden och fabriksgårdar
- Egendomsförvaltning
- Underhåll och rengöring av privata parkeringsplatser